Nå skal det dreneres for 7,2 millioner

Fylkesmannen har fordelt årets rammer til kommunene innen miljøtiltak (SMIL), drenering og tiltak i beiteområder.