EN DRØY uke etter valget, har det i skrivende stund ikke kommet frem hvem som skal samarbeide i Flekkefjord de neste fire årene. At Torbjørn Klungland blir ordfører er neppe noen stor bombe. Det skulle også bare mangle når han og Fremskrittspartiet får 45 prosent av stemmene i Flekkefjord. Hvem som til syvende og sist ender opp i en samarbeidskonstellasjon, er ikke avgjort når disse radene skrives. Men vi vet at både Kristelig Folkeparti og Høyre er i folden for å samarbeide, i det minste teknisk.

UTFORDRINGEN FOR ordfører Torbjørn Klungland og Fremskrittspartiet er at de nå må levere på politikk. Torbjørn Klungland har i fire år nærmest vært en seremonimester, men uten noen reell politisk makt og innflytelse. Når et nytt bystyre konstituerer seg selv i oktober, vil det være en fullstendig ny hverdag for Klungland. Det er derfor svært viktig at han i de drøftelser som nå foregår, tar hensyn til akkurat det. Frp-ordføreren trenger politiske håndverkere som kan drive Flekkefjord kommune fremover i en retning som flertallet ønsker.

OG AKKURAT det er spennende. Det er ingen sak å finne frem til et flertall, om man bare tenker på valgtekniske konstellasjoner. Men Fremskrittspartiet må nødvendigvis tenke på hvilke andre politiske grupper i bystyret som tenker tilnærmet likt på realpolitikk. Det kan dreie seg om eiendomsskatt, det kan dreie seg om parkeringspolitikk, det kan dreie seg om private skoler, det kan dreie seg om distriktspolitikk, kulturpolitikk og næringspolitikk.

DET ER med andre ord svært viktig at ordføreren velger sine samarbeidspartnere med omhu og samtidig leverer en politisk plattform som ivaretar også Fremskrittspartiets politikk. Når 45 prosent av de som stemte, valgte Frp og Torbjørn Klungland, så gir det i seg selv en forventning. Den forventningen kan fort blir svært krevende for et politisk flertall.

FRP OG Torbjørn Klungland gjorde nærmest rent bort ved valget 11. september. Nå skal han og partiet levere på politikk. Uten de riktige kreftene som vil samme vei, kan valgseieren fort bli tidenes mageplask.