Tjuendedagen, egentlig tjuende dag jul, den 13. januar, blir av mange regnet som den siste juledagen. Tradisjonelt var det imidlertid trettendedagen som avsluttet julen, ifølge Store Norske Leksikon.

Tjuendedagen ble også kalt avfaredagen, nå var tiden inne for at gjestene skulle reise hjem til sine daglige gjøremål.

Tjuendedagen kunne også betegnes som gamle nyttårsdag i tråd med at trettendedagen ble kalt gamle juledag. Etter forskyvningen som fulgte av at man gikk fra den julianske til den gregorianske kalender i 1700, var det mange som mente at nyttåret kom tolv dager for tidlig, meddeler selvsamme leksikon.

Tjuendedagen knyttes ellers til en dansk helgen, nemlig hertugen Knud Lavard. Han ble myrdet av sin fetter 7. januar 1131 og senere kanonisert av paven. Han ble minnet både på dødsdagen og tjuendedagen. Det ser ut til at St. Knuts dag ble flyttet fra 7. til 13. januar omkring 1700 på Østlandet. Noen steder ble det sagt: Tjugandedags-Knut jagar jula ut». I Heskestad het det: «Knut med sitt spjut jaga jule ut».