DEN NYE flerbrukshallen på Uenes er tatt i bruk. Hver eneste dag er det liv og røre i den nye hallen som har reist seg på Uenesodden. Den er kommet på plass som et slags OPS-prosjekt, et offentlig og privat samarbeidsprosjekt, der begge parter har gjort en formidabel innsats for å få dette til. Kommunepolitikerne har strukket seg lang, og det private initiativet som lå til grunn for byggingen av hallen, har tidligere fått velfortjent honnør. Det er gjort et voldsomt godt arbeid fra alle parter - og det aller hyggeligste er å se at det nå kommer delegasjoner fra hele landet for å se hvordan og hva vi har fått til i Flekkefjord.

MEN HALLEN er ikke bare for barn og unge. Mennesker i alle aldersgrupper strømmer inn for å delta i arrangementer, trene, treffe andre, prøve ut forskjellige aktiviteter – og til og med for å lete etter skulpturhodene til Christian Sunde. Det at man har fylt hallen med så mange forskjellige aktivitetsmuligheter, viser jo at flerbrukshall er den riktige betegnelse. Flekkefjord Sparebank Arena vil utvilsomt bli et aktivum for byen, kommunen og distriktet.

FOR DET er faktisk det dette handler om, det å kunne gi et fornuftig tilbud til hele menneske, fra vugge til grav. Gjennom de seneste årene har Flekkefjord bygget ut tilbudet til hele menneske, gjennom realisering av Flekkefjord Kultursenter Spira, opprustning av byen som tumleplass, bobilparkering og ikke minst nå også flerbrukshallen på Uenes. Det fantes nok av skeptikere til prosjektet, slik det alltid gjør når kommunen skal bruke mange penger. Men i likhet med når kultursenteret sto ferdig, er det en mer eller mindre samlet befolkning som er lykkelige over hva vi har fått.

I HELGEN var det et yrende liv i hallen, fra de aller yngste til voksne. Vi ser allerede nå konturene av hva hallen kommer til å bety for oss. Lørdag ble det også spilt aller første håndballkampen spilt i Flekkefjord Sparebank Arena. Etterhvert skal det bli både fotballkamper og turnstevner. Nå mangler vi bare en offisiell åpning. Gratulerer, Flekkefjord.