– Dette bør aldri slippe gjennom politisk behandling. Her velger man løsningen som gir mest mulig penger inn til staten, og størst mulig ulempe for trafikantene, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

Statens vegvesen og Skattetaten har utredet veiprising på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Utvalget anbefaler en ny kilometerbasert veiavgift på elbil og trinnvis innføring av veiprising for tunge kjøretøy. Samtidig vil alle andre bilavgifter bestå, og bompengeinnkreving fortsette som før.

Tydelige krav fra NAF

– Av alle måter å innføre veiprising på, peker de på den som er dårligst for trafikantene. Dette er ikke den radikale omveltningen av bilavgiftene som politikerne har bestilt, fremholder Handagard.

NAF har lenge pekt på behovet for å utrede veiprising. Kravene har vært tydelige: Avgiftstrykket må ikke øke, personvernet ivaretas og bompengene fjernes om veiprising skal være aktuelt. Utvalget vil derimot legge nye avgifter på toppen av de gamle, og beholde dagens bompengeinnkreving.

– Her går man glipp av sjansen til å få til mer rettferdige bilavgifter som gjør det billigere å bruke bilen der det er lite kø og trafikk. I stedet vil de innføre en ny, flat avgift på all kjøring. Politikernes oppgave blir å sikre at avgiftsopplegget ikke bare tar hensyn til at staten trenger penger, men at hverdagsreisen for bilistene blir bedre og rimeligere, sier Handagard.

Nest dårligste løsning

NAF har påpekt behovet for å se på hele bilavgiftssystemet på nytt, inkludert bompenger og kjøpsavgifter på elbil. Men i stedet for å tenke helhetlig, kan det bli enda flere nye avgifter på toppen av de som er underveis.

– Presset på å øke avgiftene på elbiler øker. Sammen med kjøpsavgifter vil en ny kilometeravgift slå dårlig ut for alle som har og planlegger å skaffe seg elbil. Når man heller ikke gjør noe med de andre bilavgiftene, er dette i praksis bare en ekstraskatt for å skaffe penger inn i statskassa, mener Handagard.

Utvalget peker selv på at av de fire konseptene de har utredet, velger de å gå videre med det som de selv beskriver som tredje dårligst.

– Dette lukter av at man vil ha inn mest mulig avgift raskest mulig, fordi inntektene fra bilavgiftene går ned i takt med at flere kjøper elbil, påpeker Handagard.

– Da man begynte å se på veiprising som system, handlet det om å gjøre prising av bruk av veien mer rettferdig og smartere enn i dag. Løsningen de velger er så langt fra dette som man kommer.