Samler Namsfogden på ett sted

Namsfogden i Agder skal nå ivareta oppgaven som namsmann for alle politistasjons- og lensmannsdistriktene i Agder politidistrikt.