Gå til sidens hovedinnhold

Når kommunestyresaker er avgjort på forhånd

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har vært med i lokalpolitikken i flere år nå, den siste tiden også i kommunestyret og formannskapet. Det er mye forskjellige saker som er oppe, som angår innbyggerne.

Jeg setter meg godt inn i saken, og leser dokumenter som er vedlagt sakene, allikevel synes jeg informasjon om de enkelte sakene ikke fremkommer godt nok, samtidig er jeg den eneste representanten i formannskapet som etterlyser mer informasjon fra saksbehandler. Kanskje de andre politikerne ikke har behov for mer informasjon for saken fra deres ståsted allerede er vedtatt.

Samtidig oppleves kommunestyretmøte vedtatt på forhånd, da stort sett ingen debatt eller endring av andres mening skjer. Se i saken med universell utforming hvor et notat ble lagt med saken til kommunestyret. Der står det at kommunen selv hadde sagt i 2013 at de ikke hadde et aktivt råd som kunne se på universell utforming ved Kvinabadet. Jeg satt selv i rådet i 2013, og husker meget godt at rådet var aktivt. Ingen andre politikere stiller spørsmål til dette?

Ingen kommentarer engang. I samme notat brukes det feil paragrafer, dette legges frem uten at noen andre verken reagerer eller stiller spørsmål? Man kan begynne å lure på om sakspapirer i det hele tatt blir lest? Når vi gjør dem obs på det under møte så har de full mulighet til å kommentere dette. Det skjer allikevel ikke?

Antageligvis er saken fra de andre politikeres ståsted allerede vedtatt, så de bryr seg åpenbart ikke om slike feil. Hvordan kan man ha tillit til at kommunen selv skal påse at universell utforming er innenfor tek forskrifter når feil paragrafer brukes uten at det blir kommentert, og at det svart på hvitt står at kommunen selv har sagt ar rådet ikke var aktivt i 2013. Det er ganske utrolig. Samtidig har vi sett at kommunen måtte endre HC inngangen ved bygget.

Hvordan har man fått ferdigattest på dette bygget når feilene er så grove? Selv om dette kommer frem under kommunestyremøte, blir ingen kommentarer gitt på de grove feil som fremkommer, det er tydelig at kommunestyremøte er vedtatt før det blir gjennomført.