Nei til EU utfordrer regjeringen til å følge opp det som loves i Hurdalserklæringen.

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen. Der ville regjeringen reversere frislippet av taxinæringen. Erklæringen lovte gjeninnføring av fylkeskommunal regulering av antall løyver, tilknytningsplikt til drosjesentral og driveplikt. Det gjorde de vel vitende om at ESA i februar 2017 sendte over en grunngitt uttalelse om at behovsprøving av løyver og sentraltilknytning var i strid med EØS-avtalen. Nettopp de to endringene Solbergregjeringen gjennomførte som sier fritt fram for Uber og gjør at taxiyrket ikke er til å leve av.

Det regjeringen har innført, er krav om taklampe, taksameter og uniform.

Det er tydelig at det er EU og ESA som holder i rattet når det gjelder taxi. Regjeringen har så langt ikke funnet døren inn til handlingsrommet. Nei til EU utfordrer regjeringen til å tenke seg om en gang til og følge opp det som loves i Hurdalserklæringen.