LØRDAGENS TRAGISKE båtulykke på Sirdalsvatnet har gjort sterkt inntrykk. En 18 år gammel mann døde av skadene han pådro seg da en båt og en vannscooter kolliderte i stor fart. Redningsmannskapene gjorde en heroisk innsats og to 18-åringer ble bragt til sykehus med helikopter. Men ved 18-tiden lørdag fikk politiet meldingen om at ulykken hadde fått fatale konsekvenser for den ene av de involverte.

DET VAR en sorgtung stemning ved Sirdalsvatnet søndag. Ungdom fra kommunen samlet seg på flytebryggen i båthavnen og la ned blomster og tente lys. Noen goldt om hverandre, andre går åpenlyst. – Vi tar vare på hverandre, uttalte en sirdøl til Agder. I en kommune som Sirdal, blir alle mer eller mindre direkte rammet når slike ting skjer. Det ble satt krisestab i kommunen – og søndag ettermiddag var det åpen kirke på Tonstad.

NÅ VET vi foreløpig ikke hva som skjedde på Sirdalsvatnet lørdag ettermiddag. Men det er uansett grunn til å be om forsiktighet og årvåkenhet når man bruker hurtiggående båter og vannscootere. Vi ser det også i fjorden utenfor Flekkefjord at det noen ganger oppstår farefulle situasjoner. Når slike ulykker skjer som den vi så i Sirdalsvatnet lørdag ettermiddag, er det en påminnelse om hva som kan skje i løpet av en brøkdel av et sekunds uoppmerksomhet.

ET HELT bygdesamfunn er rammet. Det er lenge mellom hver gang man mister noen i så dramatiske hendelser. Heldigvis. Men desto verre er det når det skjer. Vi kan aldri sikre oss hundre prosent mot at ulykker skjer, men forhåpentligvis kan vi lære noe av ulykken. Bruken av vannscooter har vært diskutert bredt, ikke minst fordi det dessverre har vært mange alvorlige ulykker – også med dødsfall, knyttet til bruken av disse farkostene.

VÅRE TANKER går til de nærmeste som har mistet en av sine. Og til venner og kjente. Denne lørdag i august sommeren 2022, vil for alltid brenne seg inn i minnet hos bygdefolket. Hele bygdesamfunnet har vært gjennom – og går noen tunge dager i møte.