Når ut til innbyggerne digitalt: – Viktig å være fremtidsrettet

For å være fremtidsrettet og å gå foran digitalt, har Lund kommune tatt i bruk en app og elektroniske infotavler for å fortelle lunddølene om hva som skjer.