Kan få 321.600 i støtte

Rådmannen i Kvinesdal foreslår at KTO eiendom AS innvilges 3,0 prosent investeringsstøtte, begrenset oppad til 321.600 kroner.