Ulovleg bilverkstad dreiv vidare

Ein bilverkstad som blei stengd etter ein kontroll i fjor, heldt fram drifta. Nå er verkstaden stengd for andre gong.