— Hvis nye E39 legges feil nå, kan det virkelig gi gale utslag

Folkene bak gruveprosjektet på Helleland frykter konsekvensene av feil trasévalg.