Lund er den største skogkommunen i Dalane

Bare fire kommuner i Rogaland avvirker mer skog for salg enn Lund.