Ledigheten i Sokndal tilbake til normalen

Etter at Titania igjen kom i gang med produksjonen er arbeidsledigheten i Sokndal tilnærmet tilbake på det vante lave nivået for kommunen.