Både opp og ned for butikkene i Sokndal i 2019

Tallene for butikkene i Sokndal viser både oppgang og nedgang. På Haua har omsetningen gått opp hos Kiwi, mens Prix har hatt en svakere omsetning i 2019. Hos Joker i Åna-Sira viser tallene en økning i omsetningen i 2019.