VED INNGANGEN til det nye året er det mange næringsdrivende som er spente på hvordan 2023 skal arte seg. Ikke på mange år har usikkerheten vært så stor som den er i dag. Krigen i Europa, skandaløst høye strømpriser, dyrtid og inflasjon, høyere renter og usikre rammevilkår generelt sett. Det er virkeligheten vi lever i og med og som helt sikkert kommer til å prege året som vi nettopp har startet på. I en slik situasjon må vi kunne forvente at regjeringen setter seg i førersetet og tar kraftfulle og riktige grep for å avdempe konsekvensene av problemene står i.

I EN serie med nyttårsintervjuer, kommer det frem ulike ønsker for det nye året. Daglig leder Hans Jørgen Fedog i Green Yard forventer vekst i 2023, men han ønsker seg bedre rammebetingelser fra staten for at norske verft skal kunne konkurrere med resten av verden. Det er ganske alvorlig når næringslivslederne så unisont uttrykker bekymring for den politiske retningen som dagens regjering fører. Da er det verd å sette en fot i bakken og lytte.

DAGENS STRØMPRISER har gått fullstendig av hengslene. Tilgang på rimelig strøm har kanskje vært det viktigste konkurransefortrinnet for industri i Norge. Over natten er denne rammebetingelsen blitt en konkurranseulempe til hinder for industrivirksomhet i landet. Feilslått politikk i flere årtier ligger bak. Dagens regjering viderefører et regime som nå viser seg å være håpløst. Høye priser og knapphet på energi slår bena under næringsliv, arbeidsplasser og husholdningsøkonomien.

VI SKAL ikke se lenger enn til Kvinesdal, til Lista, Sauda, Karmøy, Årdal eller Odda for å finne smelteverk som fremdeles har strømkontrakter som gjør driften lønnsom. Men etter hvert som disse strømkontraktene skal reforhandles. Vi risikerer et stort frafall av arbeidsplasser når vi lar kraftmarkedet styre seg selv. For nettopp det er problemet. Det hjelper lite når olje- og energiministeren poengterer at dagens kraftmarked har tjent oss godt i mange år, når det rent faktisk ikke gjør det lenger. Da gjør ansvarlige politikere noe med problemet.

SISTE ORD om strøm er på ingen måte skrevet på denne plass. Vi håper at den sittende regjering gjør noe med dette som virker og som tar vare på arbeidsplasser, fremfor bare å uttrykke bekymring. Det hjelper nemlig lite.