Foreslår å søke tilskudd til nærmiljøsenter

I forbindelse med bedring av levekår på Agder støtter politikerne i Flekkefjord forslag om å lage et nærmiljøsenter på Uenes.