Går inn for kraftig vind-skatt

Av

Rogaland KrF vil derfor innføre naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft på landbasert vindkraft etter modell av skatteordningene for vannkraft.