Foreslår å fjerne Vest-Agder fra ny nasjonal ramme for vindkraft

Fylkesrådmannen i Vest-Agder foreslår at fylkespolitikerne skal si nei takk til alt av områder som er tegnet inn i forslag til nasjonal ramme for nye vindkraftområder.