Ikke enige om fremtidens transport

Statens ekspertutvalg mener nye null-utslipp-lastebiler ikke lenger gjør det så viktig med målet om mer transport fra vei til tog og båt. Det synes ikke fylkesrådmannen i Agder at fylkespolitikerne skal si seg enige i.