Naturkreftene utfordrer den nye brygga

Den nye bryggen i Bryggeparken ved Tjørsvågheimen hever seg med vannet slik som patenten legger opp til. Nå er vannet imidlertid så høyt at hengsler og systemer presses til det ytterste.