Forventer Nav-effektivisering

Rådmannen i Flekkefjord foreslår av politikerne skal vedta vertskommuneavtalen og kostnadsfordelingen knyttet til drift av Nav Lister, men han vil ikke gi noen blankofullmakt for årlige budsjetter.