Støtter Nav-forslag

Formannskapet i Flekkefjord anbefaler bystyret å vedta vertskommuneavtalen og kostnadsfordelingen knyttet til drift av Nav Lister.