Nav-samarbeid: – Ikke bare å flytte over fylkesgrensen

Bente Haugland i Nav Lister ønsket Lund kommune velkommen inn i samarbeidet, men formannskapet var ikke helt overbevist. De bad om mer tid og utredninger av alternativer.