Fire ekstra årsverk til Nav Lister

Etter at Nav Lister startet arbeidet med å samkjøre syv Nav-kontor, har det blitt tilført nye oppgaver og fire ekstra årsverk.