Nav kjøper tiltak for 40 millioner

Inntil 40 millioner kroner vil Nav i Listerregionen og Lindesnes bruke på 70-100 nye tiltaksplasser for å få folk i arbeid.