Nav har ikke oversikt over rammede her i regionen

Nav har ikke oversikt over hvor mange det er snakk om i Lister eller hvilken geografisk tilhørighet de har.