Nav-skandalen må få konsekvenser

YTRING: Nav-skandalen må få konsekvenser for både Nav-direktør og statsråd, mener Agders redaktør.

YTRING: Nav-skandalen må få konsekvenser for både Nav-direktør og statsråd, mener Agders redaktør.

DEL

MeningerNAV-SKANDALEN har etterhvert fått et slikt omfang – og viser med all tydelighet at det ikke er gjort grep for å hindre den, at det må få konsekvenser. Både Nav-direktøren – og den ansvarlige statsråd bør vurdere egne stillinger. Nav-direktøren er direkte involvert – og det er lange tradisjoner i Norge for at statsråden med det konstitusjonelle ansvaret, også går av når skandalen er stor nok. Og det er den i dette tilfellet.

EN HELT mennesker er dømt som forbrytere og har måttet tilbakebetale store summer av trygdeytelser som er gitt når vedkommende har vært utenfor landets grenser, men innenfor EØS-området. Folk er stigmatisert og har sonet dommer for det som har vært oppfattet som forbrytelser i lovens forstand, men som likevel ikke er det. Det har gått utover manges livskvalitet, deres helse, deres omdømme, selvfølelse og økonomi. Og det mens de i virkeligheten har vært helt uskyldige.

DE DØMTE er mottagere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge, mens de har oppholdt seg i et annet EØS-land og fått sin søknad om ytelser behandlet etter 2012. Foreløpig er det snakk om 48 saker, men antall saker kan fort blir høyere. Og uansett er dette et antall saker som aldri skulle ha blitt behandlet på den måten av trygderetten og domstolene.

SELV SITTENDE statsråd, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), karakteriserer det som en skandale, og har i løpet av uken blitt mer uklar på om hun har tillit til sittende Nav-direktør. I denne saken er det åpenbart at flere parter bør gå i seg selv og drive selvransakelse. Den dramatiske systemsvikten er et resultat av at ingen har stilt de riktige spørsmålene når vurderingene om skyld og straff har blitt gjort.

DETTE ER langt mer enn en trygdeskandale. Det er en skandale som fort kan ryste selve rettsstaten i de innerste grunnvoller.

Artikkeltags