Bevilger 40 mill. ekstra til Nav

Regjeringen vil legge 40 millioner kroner ekstra på bordet til NAV i 2020. Også Trygderetten skal styrkes.