Lister tingrett er sjekket ut av Nav-saken

Domstoladministrasjonen har så langt avdekket 20 nye «Nav-saker». Lister tingrett er ikke blant disse. Heller ikke blant de 11 saker som det manglet opplysninger om er Lister tingrett etter at det ble gjort en utsjekk av dette i dag.