Jan Erik Hogstad (Frp) stilte spørsmål til ordfører Torbjørn Klungland (Frp) om hva kommunen gjør for å avdekke og hindre negativ sosial kontroll og at barn sendes til utlandet mot sin vilje.