Gå til sidens hovedinnhold

Nei til NOAH´s avfallsdeponi i Sokndal

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære sambygdinger i Sokndal.

Av og til må en ta et skritt tilbake og gjøre en vurdering av » Hvor er jeg og hvor skal jeg?» Om du ikke får et fullgodt svar så spør naboen eller noen andre du stoler på. Søk råd. I Ordspråkene står det» Uten rådslagning mislykkes planene, men når mange gir råd, har de fremgang».

Er det slik at vi har for øye at det vi gjør skal være til nytte og gagn for bygdesamfunnet vårt, både nå og i fremtiden?

En av de viktigste oppgavene til de folkevalgte er å sikre liv og helse. Dette gjøres forhåpentligvis gjennom nøye vurderinger av den enkelte representant på bakgrunn av rapporter, fakta, kunnskap, erfaring, og innspill fra de en representerer og et føre var prinsipp.

En liten betraktning:

– Når det meldes store nedbørsmengder i Sør- Rogaland er det mange innbyggere i Sokndal som hjertet begynner å slå litt fortere hos. «Kommer det til å stå vann i kjelleren min»? «Vil jeg kunne hente barn i barnehagen?",- «Jeg kunne hatt bruk for et innredet rom i kjelleren men dette med elven og faren for flom gjør at det ikke går».

Disse forholdene er faktisk politikernes ansvar. En gang i historien ble det gitt byggetillatelse til en familie skulle ha en trygg grunn å fundamentere huset på.

Hva slags trygg grunn vil vi bygge Sokndalssamfunnet videre på? Hva med Citta-Slow og Det gode liv. Hva med gjestene som vi vil skal komme her, skal vi si velkommen til Norges største Deponi og avfallskommune og kaste hele sneglen på rygg ut døren? Skal vi si det som det er til kommende generasjoner at vi hadde mye på gang, men avfallet fra Skandinavia og Europa var viktigere enn Det gode liv. Vil dette bli historien om da Sokndalsamfunnet sporet av?

Har vi for lite avfall i Sokndal?

Har noen tenkt på hvor mange deponiplasser vi har i Sokndal?

Forefjellet og Surtemyr (entreprenører), Jøssingfjordheia (gammelt kommunalt), Sandbekk, Jøssingfjord, Dyngajupet og Lundetjørn/Gauknetjørn også kalt Landeponiet (Titania). Landeponiet er for øvrig snart fullt og har utfordringer. Hjørnesteinsbedriften jobber med anskaffelse av nytt deponeringsområde.

Har vi ikke nok eget avfall å ta vare på?

Er det noen som tenker på at Tellenes vindpark er et deponiområde?

Forskning viser at en 67m vinge, vi har 50m, skaller av og eroderer 207kg epoksy, glassfiber og mikroplast pr. år. Denne mikroplasten inneholder Bisfenol A som er en miljøgift og påvirker hormonene i kroppen.

Pr i dag har vi totalt 50 vindturbiner hvorav 4 står i nedslagsfeltet til drikkevannskilden. Total avskalling pr. år vil kunne bli opp mot 7–10 tonn mikroplast til terrenget. Fra vindparken renner mange bekker fra vindturbinområdet ned i drikkevannet. Ingen har oss bekjent, foretatt måling av drikkevannet med hensyn på Bisfenol A i disse 4 årene det har vært i drift. Er da drikkevannet trygt hvis ingen tar målinger? Har vi reservedrikkevann hvis det skulle vise seg at vi har for høye målinger? Eller få brann i en turbin eller hydraulikkolje i drikkevannet?

60 år med pukkverksdrift har en lært seg å leve med. Tross alt, de var her før stort sett alle oss andre. Vi har ringt og fått de til å skru på vannet når vi har sett at støvskyen har stått innover fjorden. Noen ganger har vi fått kjeft, en stund skulle vi ringe til fylket og så skulle de ringe bedriften. Hvor mange ganger oppsitterne i Rekefjord har klaget på støv og støy er det mest sannsynlig ingen som har tall på kanskje 100 ganger eller 200 ganger. Riktignok har bedriften kommet og vasket etter seg på noen eiendommer i Nordfjord.

Det som nå søkes å etablere, vil føre til en betydelig forverring av forholdene. I dag ville aldri et pukkverk blitt anlagt så nær bebyggelse. Langt mindre må et avfallsdeponi av gigantiske dimensjoner få starte opp. En kan for øvrig opplyse at avstanden fra bruddkanten av deponiet til Sogndalstrand Kulturhotell er betydelig mindre enn til Bråsund bro, noe som vil berøre Stranno i aller høyeste grad. Med kuling fra nordvest vil det i teorien ta 42 sekunder fra støvet slippes ut fra Vallenes til det når Sogndalstrand. Dette vil kunne være støv med miljøgifter fra prosessen med bunnaske.

Vi i Rekefjord Velforening har samlet inn 225 underskrifter mot deponi fra berørte naboer i Rekefjord, Nordfjord, Immerstein, Rekedal og Tothammer og overlevert Ordfører Jonas Andersen Sayed den 24.03.21. Det er et overveldende flertall, engasjement og samstemthet blant oppsitterne om at nå må politikerne ikke forrykke det arbeidet som har vært lagt ned i bygda de siste 25 år med Citta Slow, Sogndalstrand, Magma geopark, Jøssingfjord viten senter, Motor Center Norway og Det gode liv i Sokndal.

Det er ikke mer enn 5 år siden Sokndals befolkning sa nei til «Deponi for farlig avfall» og vi tenker da at hvis bedriften ikke har bedre tanker om området så vil det kunne være ønskelig om ikke annet enn å lage en god havn, gjerne med gjennomløp fra Rekefjord til Sogndalstrand kombinert med bolig eller fritidsbebyggelse. Et annet alternativ kunne vært landbasert oppdrett med kontroll på sykdom, vann, avføring og biomasse. Oppover vestlandet og i Nord-Norge sprenger de vekk fjell for å lage arealer kun til dette formål. Det finnes bare muligheter, men avfallsdeponi er ikke blant de.

Sokndal har nok med å ivareta sitt eget avfall.