Årets lønnsoppgjør er snart i gang og for Fagforbundet Agder er det viktig å redusere lønnsforskjellene mellom vanlige folk. Derfor krever vi et rettferdig lønnsoppgjør for hele laget.

En av de viktigste sakene for Fagforbundet er å redusere forskjellene i Norge. Det er en sentral og viktig sak for oss i lønnsoppgjøret. Hvis lønna mellom ulike grupper fortsetter å øke, bidrar det til større ulikhet. Hvis vi skal gjøre noe med forskjells-Norge, må lønnsforskjellene ned. Vårt mål er at alle skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. Vi i Fagforbundet Agder er ikke i tvil; det er for store lønnsforskjeller i Norge.

Fagforbundet vil at både assistenter, fagarbeidere og høyskoleutdannede skal få et godt lønnsoppgjør.

For at ikke lønnsforskjellene skal bli enda større, er det også viktig for Fagforbundet Agder at lønnstilleggene kommer som kronetillegg, ikke som prosenttillegg. Dette bidrar til at forskjellene jevnes ut, og vil slå godt ut for kvinner med lave inntekter. Med prosenttillegg opprettholdes forskjellene i samfunnet.

Våre medlemmer jobber i mange forskjellige yrkesgrupper og på mange forskjellige arbeidsplasser. Fellesnevneren er at alle gjør en solid innsats for fellesskapet. Både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede bør få økt kjøpekraft, for det er laget og ikke enkeltgrupper som holder hjulene i gang.

Alle må få en rettferdig lønnsøkning og det må være rom for at eventuelle skjevheter kan rettes opp. I årets lønnsoppgjør trenger vi et løft for hele laget!