DET ER å betrakte som en politisk bombe når et utvalg foreslår en annen fordeling av kraftinntektene: Kraftkommuner bør dele en del av inntektene med resten av Kommune-Norge, mener et statlig utvalg. Mange kommuner tjener rått på skyhøye kraftpriser – mens andre betaler dyrt for strømmen til skoler, barnehager og eldreomsorg. Nå foreslår det regjeringsoppnevnte Inntektssystemutvalget at kommuner som har inntekter fra kraftproduksjon, havbruk og lignende skal avgi 10 prosent av disse til utjevningsordningen mellom kommunene.

I DAG ligger slike inntekter utenfor ordningen, noe som skaper store inntektsforskjeller mellom kommunene, ifølge utvalget. – Vi foreslår en moderat utjevning av inntektene, sa utvalgsleder Marianne Haraldsvik da hun mandag overleverte rapporten til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Forslaget får Senterpartiet til å steile. I drøyt to år har utvalget jobbet med å gjennomgå de ulike elementene i inntektssystemet for kommunene. Målet er at kommunene skal kunne tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere.

DET ER mange år siden vi fra denne plassen antydet at det trolig ville komme, fordi inntektssystemet i dag gir ekstreme forskjeller i den kommunale økonomien. Det kom kanskje enda bedre til syne før, men det å følge budsjettbehandlingene i Flekkefjord og Lund og sammenligne det med budsjettbehandlingen i Sirdal.

ARGUMENTENE IMOT er likevel velkjente: Ettersom Sirdal og Kvinesdal tok alle ulempene ved vannkraftutbyggingen, skal de også ha alle fordelene. Det er et argument vi har forståelse for og som nok vinner stort gehør, ikke minst hos dagens sittende regjering. Spørsmålet er om det skal gjelde til evig tid?

UTVALGET RAPPORT sendes nå ut på høring. Fasiten kommer når regjeringen legger frem kommuneproposisjonen i mai neste år. Men hverken Sirdal eller Kvinesdal har trolig noe å frykte. Regjeringen vil neppe endre på dagens system, iallfall ikke nevneverdig – og kraftkommunene vil fremdeles ha store inntekter fra kraftselskapet – og forskjellene vil trolig ikke bli mindre.