VIKTIG JOBB: Menn i skole og barnehage er viktige rollemodeller for barna.

Nesten ingen menn i barnehagene

Forskningsstudier viser at menn i barnehager har positiv effekt på barns kognitive utvikling. Dessverre fristes få menn til å jobbe i barnehage eller med de yngste skoleelevene. Tallene for Avisen Agders fem dekningskommuner er dyster lesning.
Publisert