– Hele landet må taes i bruk når 800.000 nye jobber skal skapes

- Hele landet må taes i bruk når 800.000 nye jobber skal skapes innen 2050, sa NHO-president Arvid Moss ved starten av Årskonferansen 2020.