Skal sjekke vannkvaliteten i Sirdals innsjøer

Miljødirektoratet ønsker å holde oversikt over miljøtilstanden i norske innsjøer. I den forbindelse skal 25 vann i Sirdal undersøkes i løpet av høsten.