De siste årene har debatten om klimaendringer skjult en viktig diskusjon om de enorme ødeleggelsene som vindturbinparkene vil utgjøre for norsk natur.

Vindturbinparker ødelegger vår siste villmark, kysten, reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, bruker opp ikke-fornybare ressurser, genererer forurensing, truer norsk reiselivsnæring, truer sikkerheten til sjøs og i luften. Det er rett og slett dårlig samfunnsøkonomi når Norge selger billig strøm til utlandet og sender regningen på tapet/mellomlegget til norske husholdninger.

Nok er nok!