Ønsker settefiskanlegg velkommen

Sirdal kommune lovpriser Norsk Ørret AS sine planer på Ertsmyra i sitt forslag til høringssvar til Rogaland fylkeskommune. Hydrogenproduksjon kan på sikt bli en mulighet i samband med det planlagte settefiskanlegget.