Vi registrerer flere kritiske innlegg og artikler av NRKs dekning av Sørlandet Sykehus og sykehuset i Flekkefjord den siste tiden i Avisen Agder, uten at vi er gitt anledning til å svare eller oppklare. Vi har derfor et behov for å rette opp i en del av anklagene og det vi anser som misforståelser rundt NRKs oppdrag.

Nesten ingen steder er vi som enkeltmenneske mer sårbare enn når vi legger oss i en sykehusseng og overlater livet til helsetjenesten. Vi ønsker å være i de beste hender og behandles av folk med riktig utdannelse og ekspertise. Når dokumenter og fylkeslege peker på at det er påfallende mange tilsynssaker ved ortopedisk avdeling i Flekkefjord, så er det en av pressens kjerneoppgaver å undersøke hva som har skjedd.

NRKs journalistikk har avdekket en systemsvikt. Dette har også flere granskninger og revisjoner slått fast. Det har aldri vært et mål å ramme sykehuset i Flekkefjord. Hensikten har hele tiden vært å sette søkelys på den urett som pasienter har blitt utsatt for.

En av pressens oppgaver er altså å avdekke kritikkverdige forhold. Dette gjelder også for NRK og for NRKs distriktskontorer. Vi skal lage journalistikk og historier fra folks hverdag – som engasjerer, setter dagsorden og blir valgt av flest mulig. Dette inkluderer både podkast og undersøkende journalistikk.

Podkasten «Kirurgen» er laget av regionens undersøkende redaksjon i samarbeid med NRKs «Hele Historien». Den belyser hvordan en lege i elleve år opererer på sykehuset i Flekkefjord uten å ha riktig utdannelse, og konsekvensene det fører til for flere titalls pasienter som blir skadet for livet og noen dør. Det kommer også tydelig frem at han har operert andre steder, som Kristiansand, Bergen, Tyskland og Nord-Norge.

Kritikken rettes primært mot ledelsen for hele Sørlandet sykehus. Det er kun nåværende øverste leder i Kristiansand, Nina Mevold som navngis, og ikke ledelsen i Flekkefjord. Både nasjonale og lokale politikere har stilt spørsmål ved ledelsens vurderinger, og det er ytret mistillit. I Flekkefjord har det også vært flere alvorlige feilbehandlinger og tilsynssaker mot andre leger etter at denne kirurgen sluttet. I podkasten avdekker vi også at varsler ikke ble fulgt opp, og feil ble skjult. Dette er også slått fast i både konsernrevisjonen og helsetilsynets gransking.

Alt NRK har publisert er bygget på dokumentasjon fra helsemyndigheter, politi og sykehusets egne dokumenter. Det er også verdt å merke seg hvor kritisk Statsforvalter fremdeles er i podkasten. Hun frykter det samme kan skje igjen fordi hun mener man ikke har tatt inn over seg det som har skjedd. Nettopp ved å belyse det systemkritiske i podkasten og avdekke at kirurgen fortsatt jobber i Tyskland, er podkasten også høyaktuell i dag.

Dekningen av saken har vært tung, og kan sikkert oppleves belastende for noen. Men noen kampanje mot Sørlandet sykehus, avdeling Flekkefjord avviser vi på det sterkeste at vi holder på med. Vi mener NRKs arbeid har vært viktig for å bedre pasientsikkerheten i Flekkefjord. Så vil det være opp til helseforetaket å vurdere og sette inn riktige tiltak for å sikre at alle pasienter møtes på en god og trygg måte.