– Utbygger må sikre seg nødvendige rettigheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) slår fast at Dalane Kraft AS må få til en avtale, eller søke om ekspropriasjon for å få lage vanntunnel under eiendommen til John Kåre Gullestad.