– Statnetts anslag for de nye utenlandskablene er utdatert, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til Dagens Næringsliv.

Volue Insight har gjennomført en ny simulering av hva kraftprisene ville vært uten de to nye kablene til Tyskland og England som ble satt i drift i fjor. Lilleholt har brukt Sintefs modell for det nordiske kraftmarkedet, og lagt til grunn dagens priser på gass, brensel og CO2, samt normalår værmessig basert på de siste 30 årene.

– Da ser vi at uten de to nyeste kablene, ville prisene vært 25 prosent lavere i Sør-Norge, sier han.

Lilleholt mener det er krigshandlingene som har utløst de ekstreme gassprisene, som nå er det tidoble av normalen. Årsaken er at Russland har kuttet store deler av sin gasseksport til Europa. Fram til i fjor sommer sto Russland for 40 prosent av gassforbruket i Europa.

– Hadde vi hatt normalt med vann i magasinene, ville effekten av kablene vært langt mindre. Men når vi har så lave magasiner som nå, vil også de høye prisene holde seg lenger, sier han.

Årsaken er at de nye kablene, som har langt større kapasitet enn de andre utenlandskablene, gjør at det vil ta lengre tid å fylle magasinene.

– Uten kablene anslår vi at en ville hatt ganske normale vannmagasiner mot slutten av neste år. Med kablene ser vi at en ikke får normal vannstand før langt uti 2024, kanskje enda senere, sier Lilleholt.