Det opplyser Nye Veier i en pressemelding.

Kontrakten, som har en verdi på 2,9 milliarder kroner, er inngått med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS, sammen med rådgiver Sweco.

Konstituert utbyggingsdirektør Marius Duedahl i Nye Veier sier strekningen i Lyngdal utgjør en viktig del av nye E39, og for fremdriften:

– Med dagens kontraktsignering opprettholder Nye Veier den gode fremdriften i storutbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Delstrekningen utgjør en viktig del av E39 og har stor betydning for realisering av en trafikksikker hovedvei med redusert reisetid og forutsigbar fremkommelighet.

Starter på høsten

Byggestart er ventet ut på høsten i år. Strekningen mellom Herdal og Røyskår er om lag 11 kilometer lang og består av kryss ved Herdal i øst og Røyskår i vest.

– Det skal bygges to lange tunneler på 2,7 og 3,7 kilometer og flere bruer, så det blir stor aktivitet i et til dels krevende terreng frem til veiåpning i 2025, sier Duedahl.

Fakta om E39-kontrakten

  • Inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS sammen med rådgiver Sweco.
  • Kontraktsverdi 2,9 mrd. kroner
  • Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er om lag 11 km lang.
  • Prosjektet starter med planfritt kryss i Herdal i øst og her skal ny E39 kobles sammen med eksisterende E39. Det legges til rette for pendlerparkering og kollektivtransport.
  • Strekningen går vestover til planlagt kryssløsning ved Røyskår med påkobling til eksisterende E39.
  • Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t
  • Veien skal etableres i krevende, kupert terreng og kryssing av elva Lygna
  • Det skal bygges to lange tunneler på 2,7 og 3,7 kilometer og flere bruer
  • Det foreligger vedtatt reguleringsplan
  • Oppstart høsten 2021 og den nye veien åpner etter planen i 2025