Bygdeprotest mot E39-trasé

I Statens vegvesen sitt korridorforslag er det på Ualand lagt opp til en trasé som vil krysse rett gjennom dalen. Det liker grunneiere og bygdefolket lite.