– Denne flaskehalsen må bort

En av høringsuttalesene fra Flekkefjord kommune blir at svingene på nåværende E39 mellom Logatunnelen og Flikka må bort.