Samlet seg rundt E39-uttalelse

Kommunestyret i Lund gikk inn for en anbefaling om å legge veien over Ualand i den nordre varianten.