Stort behov for vedlikehold og utbedring

Av

– Det ligger store verdier i veinettet som vi må ta vare på, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i forbindelse med oppdraget til neste nasjonale transportplan (NTP).