«Formidabel bedre nettonytte» for denne E39-traseen

Nye Veier opplyser til Kvinesdal kommune at et deres alternativ til kryssing av Fedafjorden har formidabel bedre nettonytte enn alternativet som følger dagens E39, og alternativet der OPS-strekningen i Lyngdal og Kvinesdal inngår som del av en fremtidig firefelt E39.