Går fortsatt for E39 via Flikka

I forslag til høringsinnspill til plan for ny E39 foreslår rådmannen at Flekkefjord kommune skal anbefale korridor via Flikka selv om den koster 3,7 mrd mer enn via Lølandsvann.